CHINESE VERSION | DEAN'S WELCOME
Home > Faculty Members > Assistant Professors
Faculty Members
 

Assistant Professors

HONGO MITSUYOSHILIU Yang
LIU XiaodanMichael PaulNa HeyaStephen Mark Leonard
Xiong BingwanZHANG Yongfan
 
© 2014 Renmin Law School | 59 Zhongguancun Avenue, Haidian District, Beijing, 100872 CHINA 86-10-82500352
Contact us : renminlawschool@126.com ; Support : englishsiteruclaw@163.com